Doğrusal bir drenaj hendeği nasıl inşa edilir?

Doğrusal bir drenaj hendeği, yağmur suyunu ve atık suyu yerden toplamak ve boşaltmak için yaygın olarak kullanılan bir drenaj tesisidir.Aşağıdakiler doğrusal bir drenaj hendeği için inşaat adımlarıdır.

  1. Tasarım: Öncelikle, belirli kullanım gereksinimlerine ve coğrafi çevreye göre doğrusal drenaj hendeği için bir tasarım planının oluşturulması gerekmektedir.Tasarım planında drenaj hacmi, drenaj hızı, drenaj yolu, boru özellikleri ve inşaat malzemeleri gibi faktörler dikkate alınmalıdır.
  2. Saha Hazırlığı: İnşaat öncesinde sahanın hazırlanması gerekmektedir.İnşaat alanını temizleyerek ve kalıntıları ve engelleri kaldırarak başlayın.Daha sonra zeminin inşaat için düzleştirildiğinden emin olun.
  3. Kazı: Tasarım planına göre drenaj hendeğini zeminde kazın.Gerektiğinde ekskavatör veya yükleyici gibi mekanik ekipmanlar kullanılabilir.Kazı, drenaj hendeğinin gerekli derinliğine, genişliğine ve uzunluğuna uygun olmalıdır.Kazı sırasında suyun düzgün akışı için belirli bir eğimin korunması önemlidir.
  4. Çerçeve Güçlendirme: Drenaj hendeği kazıldıktan sonra çerçeve güçlendirme işinin yapılması gerekmektedir.Çelik hasır genellikle çerçeve malzemesi olarak kullanılır, drenaj hendeğine gömülür ve hendek duvarlarına sabitlenir.Çerçeve, drenaj hendeğinin stabilitesini ve yük taşıma kapasitesini artırır.
  5. Boru Montajı: Çerçeve sabitlendikten sonra drenaj boruları döşenir.Tasarım planının drenaj hacmine ve hızına göre uygun boru özelliklerini ve malzemelerini seçin.Boyutları buna göre seçilen plastik drenaj boruları yaygın olarak kullanılmaktadır.Boruları döşerken bağlantıların güvenli olduğundan ve sızdırmazlığın uygun olduğundan emin olun.
  6. Beton Dökümü: Boru montajından sonra beton dökümü yapılması gerekmektedir.Boşlukları doldurmak için betonu drenaj hendeğine dökerek uygun beton karışımı ve dökme tekniğini seçin.İstenilen mukavemet ve dayanıklılığı elde etmek için betonun çimento içeriğini kontrol etmeye dikkat edin.
  7. Kapak Plakasının Montajı: Beton katılaştıktan sonra kapak plakalarını drenaj hendeğine takın.Düzenli bakım ve temizliği kolaylaştırmak amacıyla kapak plakaları için genellikle çelik levha veya plastik gibi hafif ve yüksek mukavemetli malzemeler seçilir.Yabancı nesnelerin girmesini önlemek için kapak plakaları ile drenaj hendeği arasında uygun bir sızdırmazlık sağlayın.
  8. Temizlik ve Bakım: İnşaat tamamlandıktan sonra drenaj kanalının düzenli olarak temizlenmesi ve bakımı gereklidir.Drenaj hendeğinin ve yardımcı tesislerinin çalışmasını periyodik olarak denetleyin, tıkanıklıkları giderin, hasarlı bölümleri onarın ve drenaj hendeğinin etkinliğini ve işlevselliğini koruyun.

Gönderim zamanı: 24 Kasım 2023