Kentsel drenaj sistemi -doğrusal drenaj kanalı

Ülkemizde kentleşmenin hızlanmasıyla birlikte bazı bölgelerde ciddi su baskını felaketleri yaşanmıştır.Temmuz 2021'de Henan Eyaleti aşırı şiddetli yağışlarla karşılaştı, şehirde ciddi su birikintilerine ve metro sularının basmasına neden olarak büyük ekonomik kayıplara ve can kayıplarına neden oldu. Ağustos 2020'de Sichuan Eyaleti, nehir kıyısı korumalarına zarar veren, şehir içi yolları sular altında bırakan sürekli şiddetli yağışlara maruz kaldı. ve yerel sakinlerin hayatlarını büyük ölçüde etkileyen trafiği felç etti.Bu su basması sorunları kentsel yapılaşmanın sürekli genişlemesinin, inşaat alanının sürekli artmasının ve yeşil alanın azalmasının sonucudur.Bunlar aynı zamanda kentsel drenaj sisteminin yetersiz drenaj kapasitesinin bir yansımasıdır.

Son yıllarda sünger kent inşası kentsel yapılaşma ve dönüşümün önemli görevlerinden biri haline gelmiştir.

Sünger şehirlerin inşaat gerekliliklerinde gri ve yeşilin birleştirilmesi, düşük etkili geliştirme tesislerinin belediye drenaj sistemleriyle birleştirilmesi ve yağışların az olduğu zamanlarda yağmur suyunun yeniden kullanılması için düşük etkili geliştirme tesislerinin kullanılması gerektiği belirtiliyor. Yağışların yoğun olduğu zamanlarda yol yüzeyinde toplanan sular zamanla belediye drenaj sistemi aracılığıyla drenaja tabi tutulur.Kentsel su birikintisi sorunu yalnızca şehrin sınırlı yeşil alanına değil, aynı zamanda şehrin kendi belediye drenaj sisteminin yetersiz drenaj kapasitesine de yansıyor.

Kentsel drenaj sisteminin önemli bir parçası olan drenaj kanalları, yağmur suyunun toplanmasında rol oynar.Drenaj kanallarının tasarımında benimsenen eğim ve malzemeler, yönlendirme rolü oynayabilir, yağmur suyunun drenajını hızlandırabilir ve kentsel su basması oluşumunu etkili bir şekilde azaltabilir.Drenaj kanalları, yerleşimlerine göre nokta hendek drenajları ve doğrusal hendek drenajları olarak ayrılabilir. .Nokta drenajlar, yağmur suyunu toplamak ve tahliye etmek için yol ve kaldırımlara düzenli aralıklarla yerleştirilen yağmur suyu girişleridir.Doğrusal drenajlar, yollar ve kaldırımlar boyunca düzenlenen ve tüm yağmur suyu çıkışlarını bir hatta bağlayan sürekli yağmur suyu çıkışlarıdır.Yerden suyu hızlı bir şekilde toplama işlevine sahip olup, yer altı yağmur suyunun kentsel drenaj boru ağına makul şekilde dağıtılmasına ve dışarı akmasına olanak tanır.

Geçmişte kentsel planlama ve tasarımda, maliyet hususları nedeniyle çoğu kentsel alanda nokta hendek drenajları kullanılıyordu. Bu tür hendek drenajları küçük ölçekli drenaj ihtiyaçlarını karşılayabilir ve tasarımı ve inşaatı nispeten basittir. Bununla birlikte, nokta hendek drenajları Belirli bir drenaj çıkışının tıkanması sorununa yatkındır ve bu drenaj alanında büyük ölçekli su birikmesine neden olur.Ayrıca sürekli şiddetli yağışlar sırasında, yetersiz drenaj kapasitesi nedeniyle yollarda su birikmesine neden olmak, insanların günlük seyahatlerini etkilemek kolaydır.

Bu nedenle, şehirlerin gelişmesiyle birlikte, şehrin orijinal drenaj sisteminin dönüştürülmesi gerekiyor ve sınırlı drenaj kapasitesine sahip nokta hendek drenajların yerini, daha yüksek drenaj yüküne sahip lineer hendek drenajlar alıyor. Daha iyi drenaj kapasitesine ek olarak, lineer hendek drenajlar, drenaj çıkışlarını sürekli olarak bir hat halinde düzenlemek üzere tasarlanmıştır. Doğrusal hendek drenajının drenaj stabilitesi büyük ölçüde iyileştirilmiştir, böylece belirli bir drenaj çıkışının tıkanması nedeniyle drenaj alanında geniş bir su birikimi alanı olmayacaktır. Aynı zamanda lineer hendek drenajları daha fazla yere uygulanabilmektedir.Belediye yol ve kaldırımlarına uygun olmasının yanı sıra havalimanları, sanayi parkları ve diğer yerlerde de kullanılabilir.Doğrusal hendek drenajları çeşitli bileşenlerden oluşan modüler sistemlerdir.Çeşitli spesifikasyonlara sahip modül kombinasyonları, çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilir.Eşsiz tasarım konsepti aynı zamanda tasarımcıların hayal gücüne daha fazla alan yaratıyor.Modern mimari alanında güvenilir ve güvenilir bir üründür ve modern kentsel drenaj sisteminin önemli bileşenlerinden biridir.


Gönderim zamanı: Eylül-26-2023